top of page
 • Yazarın fotoğrafıAdmin

PYTHON BAŞLANGIÇ SEVİYESİ ÖRNEKLER 2


YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN ÖRNEKLER

Pythona yeni başlayanlar için birkaç örnek hazırladım. Bugün yapacağımız örnekler:

1- Faktoriyel Bulma

2 - Ardışık Tek Sayıların Toplamı

3 - Asal Sayı Kontrol

4- Sayı Tahmin Oyunu

5- Taş Kağıt Makas Oyunu

Bu örnekler için döngüler konusunu bilmeniz gerekli. Dersimizde döngüleri işlemiştik.


1- Faktoriyel Bulma

Faktoriyel hesaplayan program için:

# Faktoriyel hesaplama
# 5! = 5*4*3*2*1 = 120
sayi = int(input("Faktoriyelini almak istediğiniz sayıyı giriniz: ")) 
# Kullanıcıdan sayı alınır. int() fonksiyonu ile sayıya çevrilir.
faktoriyel = 1 # Faktoriyel hesabı için 1 değeri atanır.
for i in range(1,sayi+1): # 1'den sayıya kadar döngü oluşturulur.
  faktoriyel = faktoriyel * i # Faktoriyel hesabı yapılır.
print("Faktoriyel: ",faktoriyel) # Faktoriyel ekrana yazdırılır.

Yukarıdaki örnekte kullanıcıdan faktoriyelini alacağımız sayıyı alıyoruz. Ardından "faktoriyel" değişkenine 1 değerini atıyoruz çünkü 1 bildiğiniz gibi çarpa işleminde etkisiz elemandır. "for" döngüsünde 1 den kullanıcının girdiği sayıya kadar döngüyü döndürüyoruz. "sayi+1" yapmamızın sebebi "for i in range(1,5)" ifadesinde 1'den 5'e kadar olduğu gibi 5 dahil edilmez yani "sayi" 4 ise 4'ün dahil olması için 5 girilmelidir. Döngü her döndüğünde "i" değişkeni ile "faktoriyel" değişkenini çarpıyoruz. "sayi" değişkenine 3 girdiğimizde döngü ilk döndüğünde "faktoriyel = 1 * 1" işleminin sonucu olarak "faktoriyel" bire eşit oluyor, ikinci dönüşünde "faktoriyel = 1 * 2" işlemi ile faktoriyel 2 oluyor, 3. dönüşünde ise "faktoriyel = 2 * 3" işlemi ile "faktoriyel" değişkeni 6 oluyor ve döngü burada bitiyor. Unutmayalım döngü her döndüğünde "i" değişkeni 1 artıyor.


2-Ardışık Tek Sayıların Toplamı

Ardışık tek sayıların toplamını bulmak için:

sayi = int(input("Bir Sayı Giriniz: ")) # Sayıyı Al
toplam = 0 # Toplamı Sıfırla
for i in range(1, sayi+1): # 1'den Sayıya Kadar Döngü
  if i % 2 != 0: # Tek Sayı Mı?
    toplam += i # Toplamı Güncelle
print("Ardışık Tek Sayıların Toplamı: ", toplam) # Sonucu Yazdır

Kullanıcıdan döngüyü durduracağımız sayıyı alıyoruz. "toplam" değişkenine 0 değerini atıyoruz çünkü toplama işleminde etkisiz eleman sıfırdır. "for" döngümüzü kullanıcıdan aldığımız sayıya kadar devam ettiriyoruz. Döngü içine "if" ile bir karar yapısı açıyoruz. Bu karar yapısında "i" değişkeninin 2 ile bölümünün sıfıra eşit olup olmadığına bakıyoruz. Yani tek sayı olup olmamasına bakıyoruz. Eğer tek sayı ise "toplam" değişkenine "i" değerini ekliyoruz.


3- Asal Sayı Mı ?

Asal sayı kontrolü yapmak için:

sayi = int(input("Sayıyı giriniz: ")) # sayıyı kullanıcıdan al
sayac = 0 # sayacı sıfırla
for i in range(2, sayi): # 2'den sayıya kadar döngü oluştur
  if(sayi % i == 0): # sayı i'ye bölünüyorsa
    sayac +=1 # sayacı arttır
    break # dönügüyü bitir
if(sayac != 0): # sayac sıfırdan farklıysa
  print("Sayı asal değildir.") # asal değildir
else: # değilse
  print("Sayı asaldır.") # asaldır

İlk başta kullanıcıdan asal olup olmadığını kontrol edeceğimiz sayıyı alıyoruz. Ardından bir sayac değişkeni belirliyoruz ve ona sıfır değerini atıyoruz. En küçük asal sayı 2 olduğundan dolayı döngüyü 2'den aldığımız sayıya kadar devam ettiriyoruz. Döngü içerisindeki "if" karar yapısında kullanıcıdan aldığımız sayı "i" değişkenine tam bölünüyor mu diye bakıyoruz. Çünkü "i" değişkeni 2'den başlayarak birer birer artıcak, eğer sayı kendisi ve birden başka bir sayıya bölünürse asal olmayacak. Eğer sayı "i" değişkenine kalansız bölünürse sayaç artırılacak. Döngünün dışında bulunan "if-else" karar yapısında sayacın değerine bakarak sayının asal olup olmadığı yazdırılıyor.


4- Sayı Tahmin Oyunu

import random # random kütüphanesini projeye dahil ettik.
rannum = random.randint(1,100) # 1 ile 100 arasında bir sayı oluşturduk.
print("*********************************") 
print("Sayı tahmin oyununa hoşgeldiniz!") 
print("*********************************")
print("1 ile 100 arasında bir sayı tuttum. Tahmin etmeye çalış!")
print("*********************************")
print("Tahminleriniz için 10 hakkınız var.")
print("*********************************")
hak = 10 # Kullanıcının tahmin hakkı

while hak > 0: # Kullanıcının hakkı 0'dan büyük olduğu sürece döngü devam edecek.
  tahmin = int(input("Tahmininiz: ")) # Kullanıcıdan tahmin alıyoruz.
  hak -= 1 # Kullanıcının hakkı 1 azaltıyoruz.
  if tahmin == rannum: # Kullanıcının tahmini tutulan sayı ile aynı ise döngüden çıkıyoruz.
    print("Tebrikler! Doğru tahmin!") # Kullanıcıyı tebrik ediyoruz.
    break # Döngüden çıkıyoruz.
  elif tahmin < rannum: # Kullanıcının tahmini tutulan sayıdan küçük ise
    print("Daha yüksek bir sayı söyleyin.") # Kullanıcıya daha yüksek bir sayı söylemesini söylüyoruz.

  elif(tahmin > rannum): # Kullanıcının tahmini tutulan sayıdan büyük ise
    print("Daha düşük bir sayı söyleyin.") # Kullanıcıya daha düşük bir sayı söylemesini söylüyoruz.
  elif(tahmin < 1 or tahmin >100): # Kullanıcının tahmini 1 ile 100 arasında değilse
    print("1 ile 100 arasında bir sayı söyleyin!") # Kullanıcıya 1 ile 100 arasında bir sayı söylemesini söylüyoruz.
  else: # Kullanıcının tahmini tutulan sayı ile aynı değilse ve 1 ile 100 arasında değilse
    print("Hatalı giriş yaptınız!") # Kullanıcıya hatalı giriş yaptığını söylüyoruz.
  print("Kalan hakkınız: ", hak) # Kullanıcının kalan hakkını yazdırıyoruz.
if hak == 0: # Kullanıcının hakkı 0'a eşitse
  print("Hakkınız kalmadı! Oyun bitti!") # Kullanıcıya hakkının kalmadığını söylüyoruz.
  print("Tuttuğum sayı: ", rannum) # Kullanıcıya tuttuğumuz sayıyı söylüyoruz.

Arkadaşlar yukarıdaki kod örneğinde yorum satırları aracılığıyla her satırı tek tek açıkladım. Oradan takip ederek daha iyi anlayabilirsiniz.


5- Taş Kağıt Makas Oyunu

Python ile taş-kağıt-makas oyunu:

import random # random kütüphanesini projeye dahil ettik.
print("Taş kağıt makas oyununa hoşgeldiniz!")
print("*********************************")
rules = input("Kuralları görmek ister misiniz? (E/H): ")

if(rules == 'E'): # Kullanıcı kuralları görmek istiyorsa
  print("Kurallar:") # Kullanıcıya kuralları söylüyoruz.
  print("Taş makası kırar.")
  print("Kağıt taşı sarar.")
  print("Makas kağıdı keser.")

elif(rules == 'H'): # Kullanıcı kuralları görmek istemiyorsa
  print("Oyun başlıyor!") 
  
  pcsecimi=random.randint(1,3) # 1 ile 3 arasında bir sayı oluşturduk.
  
  if(pcsecimi == 1): # Bilgisayarın seçimi
    pcsecimi2 = "Taş" 
  elif(pcsecimi == 2):
    pcsecimi2 = "Kağıt"
  elif(pcsecimi == 3):
    pcsecimi2 = "Makas"
  else:
    print("HATA!!!")

  secim = ["Taş","Kağıt","Makas"]
  for i in range(3): # Kullanıcıya seçenekleri gösteriyoruz.
    print(i+1,":",secim[i]) # Kullanıcıdan seçim yapmasını istiyoruz.
  tahmin = int(input("Tahmininiz: ")) # Kullanıcıdan tahmin alıyoruz.

  if(pcsecimi == tahmin): # Kullanıcının tahmini bilgisayarın seçimi ile aynı ise
    print("Berabere!") # Kullanıcıya berabere olduğunu söylüyoruz.
    print("Bilgisayarın seçimi: ", pcsecimi2) # Kullanıcıya bilgisayarın seçimini söylüyoruz.
  elif(pcsecimi == 1 and tahmin == 2):# Kullanıcının tahmini bilgisayarın seçimi ile aynı değilse
    print("Kazandınız!") 
    print("Bilgisayarın seçimi: ", pcsecimi2) 
  elif(pcsecimi == 1 and tahmin == 3): # Kullanıcının tahmini bilgisayarın seçimi ile aynı değilse
    print("Kaybettiniz!")
    print("Bilgisayarın seçimi: ", pcsecimi2)
  elif(pcsecimi == 2 and tahmin == 1): # Kullanıcının tahmini bilgisayarın seçimi ile aynı değilse
    print("Kaybettiniz!")
    print("Bilgisayarın seçimi: ", pcsecimi2)
  elif(pcsecimi == 2 and tahmin == 3): # Kullanıcının tahmini bilgisayarın seçimi ile aynı değilse
    print("Kazandınız!")
    print("Bilgisayarın seçimi: ", pcsecimi2)
  elif(pcsecimi == 3 and tahmin == 1): # Kullanıcının tahmini bilgisayarın seçimi ile aynı değilse
    print("Kazandınız!")
    print("Bilgisayarın seçimi: ", pcsecimi2)
  elif(pcsecimi == 3 and tahmin == 2): # Kullanıcının tahmini bilgisayarın seçimi ile aynı değilse
    print("Kaybettiniz!")
    print("Bilgisayarın seçimi: ", pcsecimi2)
  else: # Kullanıcı 1,2,3 dışında bir değer girerse
    print("Geçersiz bir giriş yaptınız.")

else: # Kullanıcı E veya H dışında bir değer girerse
  print("Hatalı giriş yaptınız!")