top of page
  • Yazarın fotoğrafıAdmin

PYTHON DERS 5 - OPERATÖRLER VE IF-ELSE KARAR YAPILARI


PYTHON OPERATÖRLERİ

Operatörler değişkenler ve değerleri karşılaştırmamızı, işlem yapmamızı sağlar.


Python operatörlerini listelersek:

1- Aritmetik Operatörler

2- Atama Operatörleri

3- Karşılaştırma Operatörleri

4- Mantıksal Operatörler
1- ARİTMETİK OPERATÖRLER

Sayısal değerler arasında matematiksel işlemler yapmak için kullanılır. Bu operatörler, ("+", "-", "*", "/", "%", "**", "//") Bu operatörleri kodlar üzerinden göstermek istiyorum. Sizde kodları VS Code üzerinden yazarak hem pratik yapabilirsiniz hem de sonuçları görebilirsiniz.


Dört işlem dışında bahsetmek istediğim üç adet aritmetik operatör var.

"%" -> Kalanlı bölme işlemlerinde kalan değeri almamızı sağlar.

"**" -> Üssü ifadesi şeklinde düşünebiliriz. Örnek olarak 2 ** 3 = 2*2*2 = 8 dir.

"//" -> Bölme işleminde sonuca en yakın tam sayıya yuvarlar.

x = 7
y = 2
print(x + y) # Kodun çıktısı = 9
print(x - y) # Kodun çıktısı = 5
print(x * y) # Kodun çıktısı = 14
print(x / y) # Kodun çıktısı = 3.5
print(x % y) # Kodun çıktısı = 1
print(x ** y) # Kodun çıktısı = 49
print(x // y) # Kodun çıktısı = 3

2- ATAMA OPERATÖRLERİ

Atama operatörleri değişkenlere değer atamamızı sağlar.

x = 5  # x = 5
x += 1  #  x = x+1
x-= 2  # x = x - 2
x*= 3  # x = x * 3
x /= 4  # x = x / 4
x %= 2  # x = x % 2
x //= 6 # x = x // 6
 x **= 3 # x = x ** 3

3- KARŞILAŞTIRMA OPERATÖRLERİ

İki değeri ve değişkeni karşılaştırmamızı sağlar.

"==" -> eşittir.

x == y  # x eşittir y

"!=" -> eşit değil.

x != y # x eşit değildir y

">" -> büyüktür.

x > y # x büyüktür y

"<" -> küçüktür.

x < y # x küçüktür y

">=" büyük eşittir.

x >= y # x, y'den büyüktür veya y'ye eşittir.

"<=" küçük eşittir.

x <= y # x, y'den küçüktür veya y'ye eşittir.

4- MANTIKSAL OPERATÖRLER Koşullu ifadeler için kullanılır.

"and" -> ve anlamına gelir, her iki ifadede doğruysa "True" yani "1" değerini verir.

x == 5 and y > 3 # x değişkeni 5'e eşitse ve y değişkeni 3'ten büyükse doğrudur.

"or" -> ya da anlamına gelir, ifadelerden sadece biri doğruysa "True" değerini verir.

x == 5 or y > 3 # x değişkeni 5'e eşitse ya da y değişkeni 3'ten büyükse doğrudur.

"not" -> "True" değerini "False" değere çevirir. Yani sonuç doğruysa tersine çevirir.

not(x == 5 and y > 3) # x değişkeni 5'e eşitse ve y değişkeni 3'ten büyükse yanlıştır.

IF-ELSE KARAR YAPILARI

"if" eğer anlamına gelir. Profesyonel bir anlatım olmuyabilir ama şu şekilde düşünülebilir, eğer doğruysa if bloğu altından ilerle değilse else bloğu altından devam et. Karşılaştırma operatörleri kullanılarak çeşitli şekillerde kullanılır.

Örneklere bakalım:

x = 23
y = 30
if y > x:
	print("y değeri x değerinde büyüktür.")
else:
	print("x değeri y değerinden büyüktür.")

ELIF

Fazladan seçenekler eklememizi sağlar.

x = 5
if (x == 5):
	print("x değişkeni 5'e eşittir.")
elif (x > 5):
	print("x değişkeni 5'ten büyüktür.")
else:
	print("x değişkeni 5'ten küçüktür.")

MANTIKSAL OPERATÖRLERLE KULLANIMI

Birden fazla karşılaştırma yapmamızı sağlar.

x = 3
y = 6
if (x >= 6 and y == 6):
	print("x değişkeni 6'dan büyük ve y değişkeni 6'ya eşit")
elif(x <= 6 and y == 6):
	print("x değişkeni 6'dan küçük ve y değişkeni 6'ya eşit")
else:
	print("x değişkeni 6'ya eşit ve y değişkeni 6'ya eşit")

Bu dersimizi burada sonlandırmak istiyorum. Yakın zamanda sitemizde daha fazla örnek kod paylaşacağım.

3 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör