top of page
 • Yazarın fotoğrafıAdmin

PYTHON DERS 6 - DÖNGÜLER (LOOPS)


PYTHON DÖGNÜLER

Döngüler, bir işlemi istediğimiz sayıda tekrarlamamızı sağlar. Tekrar sayısı belirlediğimiz koşul sağlandığı sürece artar. Bir sınır koymazsak sonsuza kadar tekrar eden bir döngü oluşturabiliriz. Pythonda iki temel döngü fonksiyonu vardır. Bunlar:

 • While Döngüleri

 • For Döngüleri
1- While Döngüsü

"While" döngüsünde belirlediğimiz koşul doğru olduğu sürece dönen bir döngü yapısıdır. Döngülerde sayaç belirleriz ve o sayacın değerine göre döngüyü döndürürüz. Programlamada genelde değişkene "i" ismi verilir:

i = 0 # i adını verdiğimiz değişkene 0 değerini veriyoruz.
while i < 10: # i değişkeni 10'dan küçükse döngüyü döndür diyoruz.
  print(i) # i değişkenini yazdırıyoruz.
  i += 1 # i değişkenini 1 artırıyoruz.

Yukarıdaki kod örneğinde "i += 1" fonksiyonu ile "i" değişkenini her döngü döndüğünde bir ile topluyoruz. Böylece "i" değişkeni her döndüğünde 10 sayısına yaklaşıyor.

Döngüleri boş yere döndürmüyoruz tabiki. "while" döngülerinin bir amaca bağlı kullanıldığı örnekler:


1'den 10'a kadar olan (10'da dahil) sayıların toplamı:

i = 1 # i adını verdiğimiz değişkene 0 değerini veriyoruz.
toplam = 0 # toplam adını verdiğimiz değişkene 0 değerini veriyoruz.
while i <= 10: #i değişkeni 10'dan küçük eşitse döngüyü döndür diyoruz.
  toplam += i # toplam = toplam + i 
  i += 1 # i = i + 1
print(toplam) # toplam değişkenini yazdırıyoruz.

While döngüsü her döndüğünde toplam değişkenine i değişkenini ekliyoruz her seferinde. Bu işlemden i değişkenini 1 artırıyoruz. Böylece her seferinde i değişkeni artıyor ve artan değer toplam değişkenine ekleniyor.


1'den 10'a kadar tek sayıların toplamı:

i = 1 # i adını verdiğimiz değişkene 0 değerini veriyoruz.
toplam = 0 # toplam adını verdiğimiz değişkene 0 değerini veriyoruz.
while i <= 10: #i değişkeni 10'dan küçük eşitse döngüyü döndür diyoruz.
  toplam += i # toplam = toplam + i 
  i += 2 # i = i + 1
print(toplam) # toplam değişkenini yazdırıyoruz.

Bir önceki örneğimizden tek farkı i değişkenini 2 artırmak oldu. Bunun neden i değişkenine başlangıçta 1 değerini verdik ve ikişer ikişer artırırsak her seferinde tek sayılara denk gelir.


While döngüsünü kullanarak bir python listesinin elemanlarını tek tek yazdırabiliriz.

market_list = ["Zeytin", "Sakız", "Peçete", "Çikolata", "Sabun", "Ekmek"] # market_list adında bir liste oluşturduk.

i = 0 # i değişkenine 0 değerini atadık.
while i < len(market_list): # i listedeki eleman sayısından az ise dön.
  print(market_list[i]) # listenin i'ninci karakterini yazdır.
  i = i + 1 # i'yi 1 arttır.

Bu örnekte bilmediğimiz "len()" fonksiyonunu kullandık. Burada "len()" fonksiyonu "market_list" listesinin uzunluğunu yani kaç adet elemanı olduğunu buluyor. "i" değişkenini sıfırdan başlatma sebebimiz liste elemanlarının sırası sıfırdan başlanarak sayılır. Yani 1. elemanın numarası 0'dır.


BREAK

Döngüde belirtilen koşul doğru olsa da döngünün durmasını sağlar.

i = 1 # i değişkenine 1 değerini atıyoruz.
while i < 10: # i, 10'dan küçükse döngüye devam et.
 print(i) # i'yi ekrana yazdır.
 if i == 5: # i 5'e eşitse 
  break # DUR
 i += 1 # i = i + 1

IF-ELSE KULLANIMI

Döngüye karar yapılarını bağlayabiliriz.

i = 1 # i değerini 1 olarak tanımladık
while i < 5: # i değeri 5'ten küçük olduğu sürece döngüyü çalıştır
 print(i) # i değerini ekrana yazdır
 i += 1 # i değerini 1 arttır
else: # i değeri 5'ten küçük değilse
 print("i değeri 5'ten küçük değil") # i değeri 5'ten küçük değil yazdır

2- For Döngüsü

Listelerde "For" döngüsü kullanımı:

meyveler = ["elma", "armut", "muz", "kiraz", "karpuz"] # meyveler listesi oluşturuldu
for meyve in meyveler: # meyveler listesindeki her bir eleman için
  print(meyve) # meyve değişkeninin değerini ekrana yazdır

"meyveler" adındaki listesindeki her bir elemanı "meyve" adını verdiğimiz değişkenin içine atıyoruz ve bunu "for" döngüsü her döndüğünde yeniliyoruz.


String ifadelerde (metinlerde) "for" döngüsü kullanımı:

isim = "TeknoTree" # isim değişkenine TeknoTree değerini atadık.
for i in isim: # isim değişkeninin içindeki değerleri i değişkenine atadık.
  print(i) # i değişkeninin değerini yazdırdık. 

"for" döngüsü içindeki "i" değişkenine sıfırıncı indexten başlanarak karakterler tek tek atanmaktadır.


Int (sayılarda) değerlerde "for" kullanımı:

for i in range(1, 10): # 1'den 10'a kadar sayılar
  print(i) # Sayıları ekrana yazdır

"range(1,10)" fonksiyonu ile 1'den 10'a kadar olan sayıları oluşturduk ve "i" değişkeni ile sayıları sırayla gezdik ve ekrana yazdırdık.


BREAK

"for" döngüsünde "break" komutu kullanımı:

meyveler = ["elma", "armut", "muz", "kiraz", "karpuz"] # meyveler listesi oluşturuldu
for meyve in meyveler: # meyveler listesindeki her bir eleman için
  print(meyve) # meyve değişkeninin değerini ekrana yazdır
  if meyve == "muz": # meyve değişkeninin değeri "muz" ise
    print("Muz bulundu") # "Muz bulundu" yazdır
    break # döngüyü sonlandır

For döngüsü için örnek kod:

toplam = 0 # toplam değişkeni 0'dan başlar
for i in range(1,30,2): # 1'den 30'a kadar 2'şer 2'şer artan sayılar
  toplam += i # toplam = toplam + i
print(toplam) # 225

Bu dersimizi de burada bitirmek istiyorum. Bir sonraki derste görüşürüz.

5 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör