top of page
 • Yazarın fotoğrafıAdmin

PYTHON DERS 7 - FONKSİYONLAR


PYTHON FONKSİYONLAR

Python'da bir fonksiyon, adı verilen bir blok kodudur, özel bir adı olan ve belirli bir işlevi yerine getirmek için çağrılabilen bir blok kodudur. Fonksiyonlar, programlama dilindeki en temel yapı taşlarından biridir ve karmaşık işlemlerin kolayca gerçekleştirilmesini sağlar.

Bir Python fonksiyonu, genellikle ana programın bir parçası olarak yazılır ve birden fazla kez çağrılabilir. Fonksiyonlar, genellikle önceden tanımlanmış parametrelerle çağrılır ve bu parametreler, fonksiyonun çalıştırılması sırasında işlem yapması gereken verileri temsil eder. Fonksiyonlar, programlama dili tarafından sağlanan önceden tanımlanmış fonksiyonlar veya kullanıcının kendisi tarafından yazılan özel fonksiyonlar olabilir.

Bir Python fonksiyonu tanımlarken, genellikle aşağıdaki adımlar takip edilir:

 1. Fonksiyonun adı belirlenir ve bu ad, fonksiyonun çağrılmasında kullanılacak isimdir.

 2. Fonksiyonun işlevi belirlenir ve bu işlev, fonksiyonun çağrılması sırasında gerçekleştirilecek olan işlemdir.

 3. Fonksiyonun parametreleri belirlenir ve bu parametreler, fonksiyonun çağrılması sırasında işlem yapması gereken verileri temsil eder.

Fonksiyonlar, fonksiyonun_adı() komutu ile çağrılır.


Örnek bir Python fonksiyonu aşağıdaki gibi tanımlanabilir:

def toplama(a,b): # Fonksiyon tanımlama
  return a+b # Fonksiyonun döndürdüğü değer

print(toplama(5,6)) # Fonksiyonu çağırma

"toplama" adını verdiğimiz bir fonksiyon oluşturuyoruz ve fonksiyona "a" ve "b" değişkenlerini belirtiyoruz. "return" komutu ile değeri döndürüyoruz. Ardından "print" komutunun içinde fonksiyonu çağırıyoruz. Bu sayede ekrana çıktı alabiliyoruz.


Bu örneği kullanıcıdan sayı alarak yapalım:

def toplama_islemi(sayi1, sayi2): # Fonksiyon tanımlama ve parametreler alınır.
  toplam = sayi1 + sayi2 # Fonksiyon içinde işlem yapılır.
  return toplam # Fonksiyon içinde işlem sonucu döndürülür.

sayi1 = int(input("İlk sayıyı girin: ")) # Kullanıcıdan sayılar alınır.
sayi2 = int(input("İkinci sayıyı girin: ")) # Kullanıcıdan sayılar alınır.
sonuc = toplama_islemi(sayi1, sayi2) # Fonksiyon çağrılır ve sonucu alınır.
print("Toplam:", sonuc) # Sonucu ekrana yazdırılır.

Not: Fonksiyonlar çağrılmadığı sürece çalışmazlar.


Kullanıcıdan veri almayı, listeleri, döngüleri, fonksiyonları birleştirdiğimiz bir örnek yapalım:

def islem_yap(sayilar): # sayilar listesini parametre olarak alıyoruz
  toplam = sum(sayilar) # sum fonksiyonu ile sayilar listesindeki sayıları topluyoruz
  carpim = 1 # carpim değişkenini 1 olarak tanımlıyoruz
  for sayi in sayilar: # sayilar listesindeki sayıları tek tek döngüye sokuyoruz
    carpim *= sayi # carpim değişkenine sayi değişkenini çarparak atıyoruz
  ortalama = toplam / len(sayilar) # ortalama değişkenine toplam değişkenini sayilar listesinin uzunluğuna bölerek atıyoruz
  return toplam, carpim, ortalama # fonksiyonun döndürdüğü değerleri toplam, carpim ve ortalama değişkenlerine atıyoruz

# Kullanıcıdan sayıları alıyoruz
sayi1 = int(input("Sayı 1: "))
sayi2 = int(input("Sayı 2: "))
sayi3 = int(input("Sayı 3: "))

sayilar = [sayi1,sayi2] # sayilar listesine sayi1 ve sayi2'yi ekliyoruz
toplam, carpim, ortalama = islem_yap(sayilar) # fonksiyonu çağırıyoruz

# fonksiyondan dönen değerleri yazdırıyoruz
print("Toplam:", toplam) 
print("Çarpım:", carpim)
print("Ortalama:", ortalama)

Örnek kodu yorum satırları ile açıkladım oradan takip edebilirsiniz.

4 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör
bottom of page