top of page
 • Yazarın fotoğrafıAdmin

PYTHON İÇİN BAŞLANGIÇ SEVİYESİ ÖRNEKLER


PYTHON ÖRNEKLERİ

Python için basit örnekler vermek istiyorum. Bu yazıdaki örneklerde kullanılan komutlar:

 • print -> Sonucu ekrana yazdırmak için.

 • input -> Kullanıcıdan bilgi/değer almak için.

 • if-else -> Karar yapıları.
1- İki Sayının Toplamı

Kullanıcıdan iki farklı sayı değeri alıp bu sayıların toplamını ekrana yazdırıcaz.

sayi1 = input("Birinci sayıyı giriniz: ") # input() fonksiyonu ile kullanıcıdan bir değer alıyoruz.
sayi2 = input("İkinci sayıyı giriniz: ") # input() fonksiyonu ile kullanıcıdan bir değer alıyoruz.
top = int(sayi1) + int(sayi2) # input() fonksiyonu ile alınan değerler string olduğu için int() fonksiyonu ile sayıya çeviriyoruz ve topluyoruz.
print("Girilen iki sayının toplamı: ",top) # print() fonksiyonu ile ekrana yazdırıyoruz.

2- Vize ve Final Ortalaması

Kullanıcıdan aldığımız vize ve final notlarının ortalaması bulalım. Üniversitelerde ortalama alınırken vize notunun %40'ı final notunun %60'ı alınır.

vize1 = input("İlk vize notunuzu giriniz: ") # Kullanıcıdan ilk vize notunu alıyoruz.
vize2 = input("İkinci vize notunuzu giriniz: ") # Kullanıcıdan ikinci vize notunu alıyoruz.
final = input("Final notunuzu giriniz: ") # Kullanıcıdan final notunu alıyoruz.
ortalama = ( (float(vize1) + float(vize2))*0.4 + float(final)*0.6 ) # input() fonksiyonu ile alınan değerler string olduğu için float() fonksiyonu ile ondalıklı sayıya çeviriyoruz ve ortalamayı hesaplatıyoruz.

print("Ortalamanız: " + str(ortalama)) # Ortalamayı ekrana yazdırıyoruz.

3- Dersten Geçti mi?

Bir önceki örnekte hesapladığımız ders ortalaması ile öğrencinin dersten geçip geçmediğini kontrol edelim.

vize1 = input("İlk vize notunuzu giriniz: ") # Kullanıcıdan ilk vize notunu alıyoruz.
vize2 = input("İkinci vize notunuzu giriniz: ") # Kullanıcıdan ikinci vize notunu alıyoruz.
final = input("Final notunuzu giriniz: ") # Kullanıcıdan final notunu alıyoruz.
ortalama = ( (float(vize1) + float(vize2))*0.4 + float(final)*0.6 ) # input() fonksiyonu ile alınan değerler string olduğu için float() fonksiyonu ile ondalıklı sayıya çeviriyoruz ve ortalamayı hesaplatıyoruz.

print("Ortalamanız: " + str(ortalama)) # Ortalamayı ekrana yazdırıyoruz.

if (ortalama >= 85): # Eğer ortalamamız 85 ve üzeriyse
  print("Tebrikler! AA Geçtiniz.") # Geçti yazdırıyoruz.
elif (ortalama >= 70): # Eğer ortalamamız 70 ve üzeriyse
  print("Tebrikler! BB Geçtiniz.") # Geçti yazdırıyoruz.
elif (ortalama >= 50): # Eğer ortalamamız 50 ve üzeriyse
  print("Tebrikler! CC Geçtiniz.") # Geçti yazdırıyoruz.
elif (ortalama < 50): # Eğer ortalamamız 50'den küçükse
  print("Malesef FF Kaldınız.") # Kaldı yazdırıyoruz.
else:
  print("Geçersiz Not Girdiniz.")

4- Girilen Sayı Pozitif mi Negatif mi?

Girilen sayının pozitif mi yoksa negatif mi olduğunu kontrol edicez.

sayi = int(input("Sayıyı giriniz: ")) # input() fonksiyonu ile kullanıcıdan bir değer alıyoruz. Sayı değeri olduğundan int() fonksiyonu ile sayıya çeviriyoruz.

if(sayi > 0): # Sayı 0'dan büyükse
  print("Sayı pozitif") # Pozitif yazdırıyoruz.
elif(sayi < 0): # Sayı 0'dan küçükse
  print("Sayı negatif") # Negatif yazdırıyoruz.
else: # Sayı 0 ise
  print("Sayı sıfır") # Sıfır yazdırıyoruz.

5- Girilen sayı Tek mi Çift mi?

Girilen sayının tek mi çift mi olduğunu kontrol edicez. Dersimizden hatırlayacağınız üzere "%" işareti bize bölenden kalanı verir.

sayi = int(input("Sayıyı giriniz: ")) # input() fonksiyonu ile kullanıcıdan bir değer alıyoruz. Sayı değeri olduğundan int() fonksiyonu ile sayıya çeviriyoruz.

if (sayi % 2 == 0): # Eğer sayı çift ise
  print("Sayı çifttir.") # Ekrana çift yazdırıyoruz.
else: # Değilse
  print("Sayı tektir.") # Ekrana tek yazdırıyoruz.

6- Üçgenin Alanını Hesaplama

Python matematiksel işlemleri destekleyen bir dildir. Üçgenin alanını hesaplamak için:

h = int(input("Üçgenin yüksekliğini giriniz: ")) # input() fonksiyonu ile kullanıcıdan yükseklik değeri alınıyor, int fonksiyonu ile veri tipi alınıyor.
a = int(input("Yüksekliğin indiği kenarın uzunluğunu giriniz: ")) 
# input() fonksiyonu ile kullanıcıdan kenar uzunluğu alınıyor.
alan = (h*a)/2 # h ve a değişkenlerinin çarpımı alınıyor ve üçgenin alanı hesaplanıyor.
print("Üçgeninizin alanı: ", alan) # print() fonksiyonu ile alan değeri ekrana yazdırılıyor.

Döngüler konusunu anlattıktan sonra daha fazla örnek yayınlayacağız.


8 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör